Wykształcenie

2004 - obrona pracy magisterskiej „Der Einsatz des Konsekutivdolmetschens während einer Pressekonferenz"

(2002 - 2004) Wydział Neofilologii, Katedra Glottodydaktyki i Translatoryki, UAM

2002 - obrona pracy „Legasthenie als Lernstörung im Fremdsprachenunterricht und der Umgang mit betroffenen Schülern"

(1999 - 2002) Kolegium Języków Obcych, UAM

(1995 - 1999) VII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, klasa dwujęzyczna


Stale poszerzam wiedzę na kursach i szkoleniach:

-Seminar zum Thema „Landeskunde Deutschlands mit Schwerpunkt: Niedersachsen – Partnerland der Wojewodschaft Großpolen, Republik Polen”
-Polskie umowy cywilnoprawne
-Formy wykonywania zawodu tłumacza i prawo autorskie dla tłumaczy
-Chroń swój głos
-Komunikacja interpersonalna warunkiem skutecznego wychowania
-Egzamin maturalny 2005 – procedury przeprowadzania egzaminu
-Obrazy Europy – metody pracy z materiałem ilustracyjnym
-Uczyć do sukcesu na maturze, a nie uczyć do matury
-Eksperymenty i innowacje pedagogiczne
-Achtung! Abitur. Optimale Gestaltung von Wiederholungsstunden
-Reguły dla gaduły – brzmienie, nośność i kondycja głosu nauczyciela
 -Phonetik und phonetische Spiele in ich und du
-Wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w doskonaleniu jakości pracy szkoły
-Konstruowanie zadań testowych zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego
-Ocena ryzyka na stanowisku pracy nauczyciela
-Tipps und Tricks zur effektiven Gestaltung des Deutschunterrichts in der Grundschule anhand des Lehrbuches und so weiter
-Sprachrätsel und andere spielerische Arbeitsformen im Deutschunterricht
-Vorbereitung auf die mündliche Abiturprüfung auf dem Grundniveau mit dem Lehrbuch hier und da
-Prüfungen des Goethe – Instituts: Start Deutsch 1, Start Deutsch 2
-Landeskunde mit dem Videoeinsatz und effektives Lernen an Beispielen von genial und Berliner Platz
-Zniekształcenia procesu oceniania w szkole – charakterystyka i przyczyny
-Nauczyciel refleksyjny
-Praca wychowawcza szkoły
-Kursy z zakresu pierwszej pomocy
-Kursy BHP
-Zapewnienie bezpieczeństwa nauki i pracy w szkole na podstawie obowiązujących przepisów
-Przygotowanie do egzaminu maturalnego na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn. 07.09.2004 r.
-Zmiany w ocenianiu na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn. 07.09.2004 r.
-Zmiany w Rozporządzeniu MENiS z dn. 23.04.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego
 -Zmiany w Karcie Nauczyciela z dn. 17.07.2004 r.

Reklama
 
 
4998 odwiedzający (8131 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=